Werkgroep eredienst:

De werkgroep eredienst bestaat uit vier leden. Zij bereidt, in samenwerking met de predikant, bijzondere diensten voor, zoals bid- en dankdag, de paascyclus, gedachtenis moment op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de oudejaarsavonddienst.  

 

Liturgische schikkingen:

Op eigen initiatief zijn drie vrouwen in 1997 begonnen met het plaatsen van liturgische schikkingen in de eredienst. De schikkingen hebben betrekking op de inhoud en verhogen bij veel mensen de beleving  van de viering. 

Pastoraatsgroep:

Pastoraat is 'omzien naar elkaar'.
Pastoraat gebeurt waar mensen elkaar ontmoeten en tijd nemen voor elkaar, om naar elkaar te luisteren en samen naar antwoorden te zoeken op vragen die ons allemaal bezighouden.
Verdrietige en vreugdevolle gebeurtenissen in een mensenleven, iedereen kent ze en iedereen weet hoe belangrijk het is om ze met anderen te delen.
Een luisterend oor en inlevende belangstelling voor het (levens) verhaal van mensen kan veel voor iemand betekenen.

Aan de ene kant gebeurt dit vaak spontaan door gemeenteleden zelf en daarnaast is er het georganiseerde pastoraat.
Beide vormen zijn van vitaal belang voor onze kerkelijke gemeente.
De mensen die kenbaar hebben gemaakt graag bezoek te willen ontvangen hebben wij verdeeld over de vrijwilligers die werkzaam zijn binnen het pastoraat.

Natuurlijk kan iedereen een beroep blijven doen op het pastoraat.
U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de contactpersoon, ook als u bezoek wilt ontvangen van de predikant.

De volgende mensen zijn momenteel werkzaam binnen het pastoraat:
 

Mevr. Annet de Haan - Smid
Mevr. Peta Dijkema- Haverdings: contactpersoon
Mevr. Pietsje Drok- van der Kooi
Mevr. Janka Rubingh

Mevr. Feika Huiting

Pastor Tineke Huizing-Piersma